Onze cliëntenraad

Onze cliëntenraad

In Mirtehof behartigt de cliëntenraad de belangen van de bewoners. De cliëntenraad is locatiegebonden. Hierdoor staat de raad dicht bij de bewoners en de te verlenen zorg.

Door overleg met de wijk/locatiemanager heeft de cliëntenraad invloed op onder andere:
• Voedingsaangelegenheden
• Veiligheid, gezondheid en hygiëne
• Kwaliteit van de zorg en dienstverlening
• Recreatiemogelijkheden en ontspanning
• Huisregels
• Geestelijke verzorging
• Lokale nieuw- en verbouwplannen
• Fusievoorstellen

Voor deze onderwerpen hebben de cliëntenraden verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat de directie niet zomaar een besluit mag nemen, dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad. Alle lokale cliëntenraden vaardigen leden af naar de centrale cliëntenraad. De cliëntenraad van Mirtehof bestaat op dit moment uit de volgende leden.

 

Naam: dhr. J. Timmer
Functie: Voorzitter

Naam: dhr. H. Kraaij
Functie: secretaris
Lid sinds: 2014

Naam: dhr. J. M. Hoonhout
Functie: Lid
Lid sinds: 2014

Naam: mw. Braakman
Functie: Lid

Naam: mw. I. van Doorn
Functie: Lid