Naar hoofdinhoud

Welzijn

Welzijn is één van de belangrijkste pijlers van de Mirtehof. We willen graag dat u zich goed voelt bij ons! De activiteiten zijn opgedeeld in vijf verschillende domeinen waar we aandacht aan willen schenken.

Ontmoeting en Ontspanning
Binnen dit domein vinden de meeste activiteiten plaats. Een activiteit is gericht op de sociale interactie tussen de deelnemers en vindt plaats in een ontspannen setting. De deelnemer ervaart geluk en/of vreugde en legt (nieuwe) sociale contacten.

Kunst, Cultuur & Burgerschap
De activiteiten binnen Kunst en Cultuur richten zich op de culturele beleving van de deelnemer. Dit kan bijvoorbeeld het bijwonen van een concert, musical of film zijn of het bezoek aan een museum. De deelnemer hecht waarde aan bepaalde artistieke uitingen. Burgerschap heeft te maken met de plek die de deelnemer inneemt in de maatschappij. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over een lezing van één van de bewoners betreffende  een (actueel) onderwerp/thema waar medebewoners en/of mensen van buitenaf iets aan hebben.

Sport en Bewegen
Deelnemers van activiteiten binnen dit domein gaan op zoek naar fysieke uitdagingen. Een activiteit kan verschillende doelen naast het bewegen hebben (bijvoorbeeld sociaal contact, ontspanning o.i.d.). Activiteiten in dit domein lopen ver uiteen en hangen af van de mogelijkheden van de deelnemers.

Zingeving
Activiteiten gericht op bewustwording van wie jij als persoon bent, wat jij belangrijk vind/waarde aan hecht. Deze activiteiten dagen de deelnemer uit na te denken over hun eigen leven of over het leven in het algemeen.

Informatie, preventie & educatie
Activiteiten die gericht zijn op het informeren van de deelnemers. Bijvoorbeeld over een bepaald ziektebeeld, veranderingsproces of voorlichting vanuit een stichting.