Naar hoofdinhoud

Geestelijke verzorging

Binnen Mirtehof bieden we geestelijke verzorging.
De heer J.W. van de Kamp is aan Mirtehof verbonden als geestelijk verzorger. Hij is op dinsdag (hele dag) en donderdagmiddag beschikbaar om met cliënten, die zorg afnemen bij Charim, in gesprek te gaan. Zo’n gesprek kan over geloofsvragen gaan, maar ook over andere thema’s zoals:
- Emoties en vragen rondom ziekte, afhankelijkheid.
- Begeleiding rondom verlies.
- Begeleiding in de palliatieve fase.

De geestelijk verzorger bezoekt cliënten na overleg met de zorgmedewerkers, maar ook op nadrukkelijk eigen verzoek van de cliënt.

Bijbelkring / Bijbelgesprekskring
Eén keer in de twee weken wordt er op donderdagmiddag om 14.30 uur een Bijbelkring georganiseerd voor de cliënten van afdeling van de Basiszorg. Op afdeling Meerzorg is er elke twee weken een Bijbelgesprekskring.

Herdenkingsbijeenkomst
Jaarlijks wordt in november een bijeenkomst georganiseerd om de overleden bewoners te gedenken.

Kerkdiensten
Iedere zondag verzorgen (volgens een vast rooster) de verschillende wijkgemeenten van de PKN te Zeist om 10.00 uur een kerkdienst in de kapel.
Rond kerkelijke hoogtijdagen vinden er door de week ook vieringen plaats.

Uitvaarten
De geestelijk verzorger is ook beschikbaar om uitvaarten te leiden. Hier zijn kosten aan verbonden.

Onlangs in het nieuws
Jan Willem van de Kamp wordt predikant voor Zorggroep Charim