Naar hoofdinhoud

Meerzorg

Op de zevende verdieping van Mirtehof bevindt zich nog afdeling Meerzorg. (Na de revitalisering van Amandelhof zal deze afdeling verhuizen naar kleinschalig wonen.) Afdeling Meerzorg is een afdeling waar mensen wonen met een vorm van dementie of die psychische problemen hebben. Dit is een open PG afdeling. Dat betekent dat cliënten die hier wonen de vrijheid hebben om zelfstandig naar beneden te kunnen gaan om daar te kijken in bijvoorbeeld het restaurant. Alle cliënten hebben een eigen zit/slaapkamer met een eigen badkamer. Ook is er een gezamenlijke ruimte waar activiteiten en de maaltijden worden aangeboden.

Visie/team
Er is een vast team van Verzorgenden en Helpenden die er voor zorgdragen dat de cliënten zorg kunnen krijgen. Deze zorgprofessionals streven er naar gastvrije, betrouwbare en deskundige hulp te verlenen, wat in samenspraak met de cliënt en de naaste gebeurt. Op deze manier blijven de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan en kan er op een professionele manier zorg en ondersteuning geboden worden. Ook hebben de cliënten een vast aanspreekpunt: de EVV. Deze EVV regelt alle zaken die met de zorgverlening te maken hebben. Ook kan het team ondersteuning krijgen van andere disciplines, zoals een psycholoog of de fysiotherapeut. Zij kunnen op de afdeling komen, maar de cliënten kunnen anders ook naar een oefenruimte elders in het gebouw.

Activiteiten
Er worden voor de cliënten op afdeling Meerzorg passende activiteiten aangeboden. Merendeels gebeurt dit op de afdeling zelf, in de gezamenlijke huiskamer, zodat dit ook echt goed op de cliënten en hun behoeften aansluit. Meestal zijn dit groepsactiviteiten die wekelijks terugkomen, maar dit kunnen ook individuele activiteiten zijn, één op één, naar de wens of behoefte van de cliënt. Ook kunnen de cliënten naar beneden, waar in het restaurant activiteiten voor het hele huis worden georganiseerd.